Možnosti akcí

Uspořádejte akci na zámku

V atraktivním prostředí empírového zámku v Boskovicích je možné kromě tradičních prohlídek historické instalace uspořádat svatební obřady i různé komerční akce.

SVATBY – Svatební obřady probíhají každou poslední sobotu v měsíci a je možné je uspořádat na několika místech.

Velký sál je nejkrásnější místností na zámku a je součástí prohlídkové trasy. Poplatek za svatební obřad činí 10 000,-Kč.

Sala terrena je umístěna v přízemí a je francouzskými okny otevřena do zámeckého parku. Poplatek za svatební obřad činí 6 000,- Kč.

Zámecký park je romantické prostředí, které nabízí hned několik míst přímo stvořených k svatebnímu obřadu. Poplatek za svatební obřad činí 6 000,- Kč.

RECEPCE, BANKETY – pro společenská setkání nabízíme prostory pro cca 100 osob v hlavním sále v historické instalace, nebo v sala terreně s možností propojení do zámecké zahrady.

KONCERTY – ve vnitřních prostorách zámku např. v sále je možné pořádat koncerty až do počtu cca 150 osob, nebo v komornějším prostředí salla terreny do počtu cca 80 osob. V případě příznivého počasí je pro větší počet osob možnost hudebních produkcí na nádvoří zámku nebo v zámecké zahradě.

VÝSTAVY – Ojedinělé empírové schodiště spolu s krytými arkádami nebo samostatná salla terrena, napojená na pult ostrahy skýtá mnoho příležitostí k pořádání nejrůznějších výstav.

Pro zákazníka dále nabízíme:

  • Prohlídky s průvodci v kostýmech
  • Šermířská vystoupení
  • Catering
  • Ohňostroje


Ceny za pronájem jsou smluvní a jejich výše je stanovena dle konkrétního typu akce.